Dinamo organizācijas

Sporta biedrība "Dinamo"

E-pasts: sportabiedribadinamo@inbox.lv

Sporta biedrība "Dinamo" tika dibināta 1998.gadā. Šobrīd notiek darbs pie Dinamo kustības popularizēšanas un tiek aktīvi attīstīta sadarbība starp Dinamo organizācijām visā pasaulē. Īpaša uzmanība tiek veltīta sporta veterānu aktivitātēm un to atbalstīšanai. Sporta biedrība "Dinamo" ir viena no Starptautiskās dinamiešu organizāciju Koordinācijas Padomes biedriem, kuri pārstāv un apvieno 17 pasaules valstis.

Darbības mērķi

Piedalīties sabiedrības sporta un fiziskajā audzināšanā, kura būtu vērsta uz iedzīvotāju pilnvērtīgu darbaspēju uzturēšanu;

Veselīga dzīvesveida propagandēšana;

Sporta un fizkultūras pasākumu organizēšana Iekšlietu ministrijas struktūrvienību darbiniekiem, t.sk. lietišķajos sporta veidos, medībās, makšķerēšanā un tūrismā;

Piedalīšanās bērnu un jaunatnes sporta un fizkultūras attīstīšanas procesā ar nolūku novērst viņu iesaistīšanu tiesību pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, narkotisko un psihotropo vielu lietošanā;

Atbalstīt invalīdu sportu – pielāgot fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti;

Atbalstīt personas, kuras ieguvušas invaliditāti pildot dienesta pienākumus;

Ikgadēji piedalīties Iekšlietu ministrijas Spartakiādes posmos dažādos sporta veidos;

Veidot materiāli tehnisko bāzi, t.sk. celt un modernizēt sporta objektus.

Sporta klubs "Dinamo LAT"

www.dzudo.lv

Sporta klubs "Dinamo LAT" tika dibināts 1997.gadā. Šobrīd kluba galvenā prioritāte ir džudo un pludmales futbola sporta veidu attīstīšana un popularizēšana. Džudo sekcija tika izveidota 2002.gada septembrī. Klubs ir pilntiesīgs Latvijas Džudo Federācijas loceklis. Klubs strādā pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licencētas džudo programmas. Biedrībai ir piešķirts Sabiedriska labuma organizācijas statuss.

Darbības mērķi

Pievērst aktīvām sporta nodarbībām bērnus un jauniešus;

Sekmēt sportiska dzīvesveida popularizāciju un attīstību Latvijā;

Attīstīt džudo, futbola un pludmales futbola sporta veidus;

Organizēt sporta sacensības un nometnes.

Biedrība "Jaunais Dinamietis"

www.atputapieraznas.lv

Biedrība "Jaunais Dinamietis" tika dibināta 1997.gadā. Šobrīd biedrība organizē nometnes bērniem un jauniešiem, uzņem sporta bāzē sportistus un atpūtniekus, rada darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.

Darbības mērķi

Organizēt dažādus sporta, neformālās izglītības un personību attīstošus pasākumus bērniem un jauniešiem, tajā skaitā ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām (nometnes, sporta nodarbības, sacensības, radošās darbnīcas, u.tml.);

Strādāt ar bērniem un jauniešiem, kuri ir ar īpašām vajadzībām, nāk no nelabvēlīgām, maznodrošinātām ģimenēm, tajā skaitā veikt probācijas darbu ar jauniešiem, kuri nonākuši policijas uzskaitē vai redzeslokā;

Veicināt futbola veidu (pludmales, telpu), džudo un citu sporta veidu attīstību un popularitāti;

Atbalstīt Latvijas invalīdu sportu, bērnu un jauniešu fiziskās kultūras un veselīga dzīvesveida apguvi;

Veicināt Latvijas jauno sportistu piedalīšanos vietēja un starptautiska mēroga sacensībās;

Radīt darba vietas un veicināt visu vecumu cilvēku, tajā skaitā ar invaliditāti, nodarbinātību;

Sniegt pirmo darba pieredzi skolēniem un jauniešiem;

Attīstīt brīvprātīgā darba iespējas Latvijā;

Veidot materiāli tehnisko bāzi, t.sk. būvēt un modernizēt objektus, lai nodrošinātu Biedrības darbības mērķu īstenošanu;

Dibināt kontaktus, atbalstīt un sadarboties ar Latvijas un citu valstu organizācijām, valsts iestādēm un uzņēmumiem ar līdzvērtīgiem darbības mērķiem.

Tūristu klubs "Dinamo"

E-pasts: tkdinamo@inbox.lv

Tūristu klubs "Dinamo" tika dibināts 1993.gadā. Šobrīd biedrība organizē nometnes bērniem un jauniešiem, organizē dabas tūrisma pasākumus, rada darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.

Darbības mērķi

Veicināt visu vecumu invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā;

Radīt darba vietas un veicināt visu vecumu invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību;

Sniegt pirmo darba pieredzi skolēniem un jauniešiem;

Organizēt dažādus neformālās izglītības un personību attīstošus pasākumus bērniem un jauniešiem, tajā skaitā ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām (nometnes, radošās darbnīcas, sporta nodarbības, sacensības u.tml.);

Organizēt dabas tūrisma un aizsardzības, kultūras un sporta pasākumus visa vecuma cilvēkiem, tajā skaitā ar invaliditāti un īpašām vajadzībām;

Aizsargāt dabas, vēstures un kultūras pieminekļus un veicināt šo vērtību atzīšanu un aizsardzību;

Būvēt un modernizēt tūrisma objektus;

Veidot tūrisma materiāli tehnisko bāzi;

Dibināt kontaktus, atbalstīt un sadarboties ar Latvijas un citu valstu organizācijām, valsts iestādēm un uzņēmumiem ar līdzvērtīgiem darbības mērķiem.

Futbola klubs "FK Dinamo Rīga"

www.dinamo.lv

Futbola klubs "FK Dinamo Rīga" tika dibināts 2005.gadā.

Šobrīd tā darbība ir attīstījusies un Rīgā tam ir vairākas filiāles. Paralēli pieaugušajiem sportistiem, pieredzējuši treneri vada nodarbības futbolā un volejbolā, kā arī organizē vasaras sporta nometnes bērniem dažādās vecuma grupās. Kluba nozīmīgs darbības mērķis ir futbola sporta popularizēšana, tādēļ ikgadēji klubs rīko dažādus, tajā skaitā starptautiski atzītus, sporta pasākumus.

Futbola klubs "Dinamo Saurieši"

www.dinamosauriesi.lv

Futbola klubs "Dinamo Saurieši" tika dibināts 2009.gadā.

Darbības galvenie mērķi ir veicināt sabiedrības, it īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par futbolu un tā pozitīvo ietekmi uz indivīda veselību un sabiedrību kopumā, kā arī visa veida aktivitāšu organizēšana un vadīšana, kas saistīta ar šo sporta veidu. Veicināt gan indivīdu, gan valsts struktūru iesaistīšanos sabiedrības veselības veicinošu fizisku aktivitāšu veidošanā un popularizēšanā.

Daugavpils policijas sporta klubs

Daugavpils policijas sporta klubs dibināts 2005.gadā.

Darbības galvenie uzdevumi ir sniegt palīdzību Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes darbiniekiem fiziskās kultūras kā veselību nostiprinošu pasākumu ieviešanu dzīvē; sporta un tūrisma pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem; veicināt sporta veidu attīstību un radīt priekšnoteikumus perspektīvu sportistu meistarības pilnveidošanai

Policijas veterānu biedrība

Policijas vetrānu biedrība dibināta 2011.gadā.

Darbības mērķi ir apvienot Latvijas un citu valstu IeM veterānus, to atbalstītājus; maksimāli sekmēt Latvijas drošību no ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem; veicināt aizsardzības, drošības iestāžu, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību; veicināt jaunatnes patriotisko audzināšanu; nodrošināt savu biedru sociālo aizsardzību.

Sporta biedrība "Dinamo EG"

Sporta biedrība "Dinamo EG" dibināta 2006.gadā.

Darbības mērķi ir apkopot un sistematizēt Latvijas Sporta biedrības "Dinamo" vēsturi, rūpēties par tās publicēšanu; sekmēt veterānu materiālu atbalstu; jaunatnes biatlona attīstības veicināšana; bērnu, pusaudžu un citu interesentu iesaistīšana sporta nodarbībās.

Hokeja klubs "Dinamo NV"

Hokeja klubs "Dinamo NV" dibināts 1999.gadā.

Darbības mērķi ir jaunās paaudzes sagatavošana Latvijas Hokeja izlasei; hokeja un veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu un jauniešu vidū.

Futbola klubs "Dinamo Ogre"

Futbola klubs "Dinamo Ogre" dibināts 2004.gadā.

Darbības mērķi ir veselīga dzīvesveida popularizēšana; sabiedrības pievēršana sportam; fiziskās kultūras un futbola attīstīšana; futbola spēles vispusīga apgūšana un meistarības pilnveidošana.

Akciju sabiedrība "Dinamo Rīga"

www.dinamoriga.lv

Akciju sabiedrība "Dinamo Rīga" dibināta 2008.gadā.

Galvenie darbības virzieni ir hokeja kluba "Dinamo Rīga" un sporta objektu darbība, kā arī preču mazumtirdzniecība, atpūtas un sporta priekšmetu noma.

Hokeja skola "Dinamo Rīga"

Hokeja skola "Dinamo Rīga" dibināta 2004.gadā.

Galvenie darbības mērķi ir hokeja popularizēšana Latvijas bērnu un pusaudžu vidū; bērnu un pusaudžu iesaistīšana hokeja treniņu procesā; hokeja turnīru un draudzības spēļu organizēšana un vadīšana.

Hokeja kluba Rīgas "Dinamo" fanu klubs

Hokeja kluba Rīgas "Dinamo" fanu klubs dibināts 2011.gadā.

Darbības mērķi ir atbalstīt fanu kustību Latvijā, hokeja komandu "Dinamo Rīga", kā arī jauniešu un junioru komandas " Rīga" un "Juniors"; organizēt līdzjutēju piedalīšanos komandas spēlēs, kopīgu atpūtu; pavadīt komandu izbraukuma spēlēs; organizēt līdzjutēju pasākumus; veicināt un organizēt sadarbību ar citiem fanu klubiem; palīdzēt hokeju spēļu organizēšanas procesā un, vajadzības gadījumā, sniegt savstarpēju palīdzību, tādējādi veicinot komandas un hokeja sporta popularitāti.

Hokeja līdzjutēju nodibinājums "Dinamoforum"

Hokeja līdzjutēju nodibinājums "Dinamoforum" dibināts 2010.gadā.

Darbības mērķi ir visaptverošās fizkultūras un sporta propaganda, apmācība un attīstība; Latvijas hokeja un citu sporta veidu pastāvīgais atbalsts; sporta līdzjutēju pasākumu veicināšana; informāciju tehnoloģiju attīstības un ieviešana; sadarbība ar līdzīgām iestādēm kopēju rīcību īstenošanai un mērķu sasniegšanai; izglītības un izdevniecības darbība, konsultācijas, starpniecība, tulkošana u.c.

Dinamo preču zīme

Dinamo