Par Dinamo

Sporta biedrība "Dinamo" tika dibināta 1998.gada 1.jūnijā ar mērķi piedalīties sabiedrības sporta un fiziskajā audzināšanā, kura ir vērsta uz iedzīvotāju pilnvērtīgu darbaspēju uzturēšanu; veselīga dzīvesveida propagandēšana; sporta un fizkultūras pasākumu organizēšana Iekšlietu ministrijas struktūrvienību darbiniekiem, t.sk. lietišķajos sporta veidos, medībās, makšķerēšanā un tūrismā; piedalīšanās bērnu un jaunatnes sporta un fizkultūras attīstīšanas procesā ar nolūku novērst viņu iesaistīšanu tiesību pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, narkotisko un psihotropo vielu lietošanā; atbalstīt invalīdu sportu – pielāgot fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti; atbalsts personām, kuras ir ieguvušas invaliditāti, pildot dienesta pienākumus; materiāli tehniskās bāzes izveidošana, t.sk. sporta objektu celšana, modernizēšana, lai nodrošinātu Biedrības darbības mērķu sasniegšanu.

Šodien darbs notiek pie Dinamo kustības popularizēšanas Latvijas Republikā. Aktīvi tiek attīstītas starptautiskās attiecības starp Dinamo organizācijām visā pasaulē. Tiek meklēts finansējums talantīgo jauniešu atbalstam un veterānu sporta attīstībai!

Sporta biedrība "Dinamo" ir viena no Starptautiskās dinamiešu organizāciju Koordinācijas Padomes biedriem, kuri pārstāv un apvieno 17 pasaules valstis.

Dinamo preču zīme

Dinamo